YEAR 2016

5 items

Business Case IEVP Vlorë

11 items

Dita e hapur, forumi dhe emisioni në TV Lokale në Vlorë, datë 09/12/2015

16 items

Trajnim për rritjen e kapaciteteve lobuese dhe advokuese të punonjësve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, datë 11/12/2015

9 items

Trajnim i personelit të IEVP Vlorë për torturën 2-3 Dhjetor 2015

YEAR 2015

111 items

25 Vjetori i KShH-së

11 items

Dita e hapur, forumi dhe emisioni në TV Lokale në Vlorë, datë 09/12/2015

16 items

Trajnim për rritjen e kapaciteteve lobuese dhe advokuese të punonjësve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, datë 11/12/2015

9 items

Trajnim i personelit të IEVP Vlorë për torturën 2-3 Dhjetor 2015

82 items

Tryeza për një kujdes dhe mjete ligjore më efikase lidhur me respektimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, datë 07/12/2015

26 items

Tryeza Tortura, trajtimi çnjerëzor e degradues dhe trajtimi i kësaj vepre penale nga organet e drejtësisë në vend, datë 07/12/2015

TOP