RUDINA SHEHU

Administratore Zyre / Koordinatore Projekti

Znj. Shehu është diplomuar me titullin Jurist në vitit 2011, në Fakultetin ë Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Gjatë përiudhës së studimeve universitare por edhe pas mbarimit të tyre, është angazhuar në disa aktivitete me natyrë dhe profil ligjor.

Në vitin 2009, ka marrë pjesë në trajnimin “Çështjet e barazisë gjinore në edukimin e Lidershipit”, organizuar nga Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës, Kosovë. Në vitin 2011, ka marrë pjesë në “Arbitrazhin Tregtar Ndërkombëtar”, Beograd, Serbi, projekt i Universitetit të Beogradit, Fakulteti i Drejtësisë, në bashkëpunim me GIZ. Në vitin 2019, ka marrë pjesë në workshopin “Anti-korrupsioni dhe praktikat më të domosdoshme dhe më të mira në sektorët kryesorë”, realizuar në bashkëpunim nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Ministria ë Drejtësisë dhe Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin Washington & Lee.

Lidhu me LinkedIn!

Lidhu me Skype!

TOP