19.06.2017

Në datën 19 qershor 2017, KShH zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Korcë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin të dat. 25 qershor 2017.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit