Contributing that the vulnerable groups
and people in need’s voice is heard

-- FREE LEGAL AID? --
GET IT NOW

AHC's STRATEGIC PLAN

2016 - 2018

PREV
NEXT

MISIONI YNE: Misioni i KSHH është të kontribuojë për respektimin e të drejtave të njeriut, forcimin e shtetit të së drejtës, si dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, në përputhje me Kushtetutën dhe me aktet ndërkombëtare të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë

Mirëqeverisja

Për një respektim dhe mbrojtje më të mirë të të drejtave dhe lirive të shtetasve ...

Gjyqësori

Respektimi i të drejtës për një proces të rregullt dhe të gjitha aspekteve të lidhura me garantimin efektiv ...

Grupet Vulnerabël

Në sajë të veprimtarive me natyrë ndërgjegjësuese, reaguese, monitoruese ...

Klinika Ligjore

Prej më shumë se 10 vitesh, Klinika Ligjore ka shërbyer për përmirësimin e respektimit ...

Zgjedhje të lira e të ndershme

Prej vitit 1996, Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka monitoruar shumicën e zgjedhjeve parlamentare ...

Edukim Ligjor

Edukimi ligjor i shtetasve synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe kuptimit të drejtë të të drejtave dhe lirive të njeriut.

AHC

VIDEO & EVENTE

Erida Skendaj ne JAT TV per ceshtjet qe po ndjek Komiteti I Helsinkit per te drejtat e shtetasve
AHC

LAJMET E FUNDIT

VIEW ALL
 • Komiteti Shqiptar i Helsinkit – Albanian Helsinki Comitee

  Contributing that the vulnerable groups
  and people in need’s voice is heard

  -- FREE LEGAL AID? --
  GET IT NOW

  AHC's STRATEGIC PLAN

  2016 - 2018

  PREV
  NEXT

  MISIONI YNE: Misioni i KSHH është të kontribuojë për respektimin e të drejtave të njeriut, forcimin e shtetit të së drejtës, si dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, në përputhje me Kushtetutën dhe me aktet ndërkombëtare të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë

  Mirëqeverisja

  Për një respektim dhe mbrojtje më të mirë të të drejtave dhe lirive të shtetasve ...

  Gjyqësori

  Respektimi i të drejtës për një proces të rregullt dhe të gjitha aspekteve të lidhura me garantimin efektiv ...

  Grupet Vulnerabël

  Në sajë të veprimtarive me natyrë ndërgjegjësuese, reaguese, monitoruese ...

  Klinika Ligjore

  Prej më shumë se 10 vitesh, Klinika Ligjore ka shërbyer për përmirësimin e respektimit ...

  Zgjedhje të lira e të ndershme

  Prej vitit 1996, Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka monitoruar shumicën e zgjedhjeve parlamentare ...

  Edukim Ligjor

  Edukimi ligjor i shtetasve synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe kuptimit të drejtë të të drejtave dhe lirive të njeriut.

  AHC

  VIDEO & EVENTE

  Erida Skendaj ne JAT TV per ceshtjet qe po ndjek Komiteti I Helsinkit per te drejtat e shtetasve
  AHC

  LAJMET E FUNDIT

  VIEW ALL
  • 503 Service Unavailable

   Service Unavailable

   The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

   Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.