GRANTE

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), nëpërmjet nismës “Jo Korrupsionit, Po Demokracisë” financuar nga Qeveria Suedeze, synon të fuqizojë kontributin e shoqërisë civile në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, promovimin e shtetit të së drejtës, demokracisë dhe anti-korrupsionit në Shqipëri. Në kuadër të kësaj nisme, KShH hap thirrjen për projekt-propozime për mbështetjen e nismave nga
THIRRJE PËR PROJEKT – PROPOZIME “JO KORRUPSIONIT, PO DEMOKRACISË”
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), nëpërmjet nismës “Jo Korrupsionit, Po Demokracisë” financuar nga Qeveria Suedeze, synon të fuqizojë kontributin e shoqërisë civile në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, promovimin e shtetit të së drejtës, demokracisë dhe anti-korrupsionit në Shqipëri. Në kuadër të kësaj nisme, KShH hap thirrjen për projekt-propozime për mbështetjen e nismave nga
THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME
UNË MARR PJESË! ZËRI IM, VOTA IME VLEN!   Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në partneritet me Institutin e Studimeve Politike (ISP) dhe Civil Rights Defenders (CRD), nëpërmjet nismës “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen.” financuar nga Bashkimi Europian, synon të fuqizojë qytetarët dhe shoqërinë civile që të angazhohet, të promovojë, të advokojë
CIVIL SOCIETY COUNTERING VIOLENT EXTREMISM On the framework of the project “CIVIL SOCIETY COUNTERING VIOLENT EXTREMISM” funded by the European Union and implemented by Albanian Helsinki Committee, Netherlands Helsinki Committee, The Norwegian Helsinki Committee, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia and the Together for Life (TFL), please be informed of the summary of the
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit