GRANTE

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në kuadër të nismës “Përfshirja e të huajve në Ballkanin Perëndimor – Qasja në të Drejtat Sociale dhe Ekonomike (FOSTER)”, të zbatuar në bashkëpunim më organizatat e tjera antare të Këshillit Ballkanik për Refugjatët dhe Migracionin (BRMC)1 dhe Këshillin Danez për Refugjatët (DRC), synon të adresojë sfidat e përbashkëta të
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), nëpërmjet nismës “Jo Korrupsionit, Po Demokracisë” financuar nga Qeveria Suedeze, synon të fuqizojë kontributin e shoqërisë civile në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, promovimin e shtetit të së drejtës, demokracisë dhe anti-korrupsionit në Shqipëri. Në kuadër të kësaj nisme, KShH hap thirrjen për projekt-propozime për mbështetjen e nismave nga
THIRRJE PËR PROJEKT – PROPOZIME “JO KORRUPSIONIT, PO DEMOKRACISË”
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), nëpërmjet nismës “Jo Korrupsionit, Po Demokracisë” financuar nga Qeveria Suedeze, synon të fuqizojë kontributin e shoqërisë civile në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, promovimin e shtetit të së drejtës, demokracisë dhe anti-korrupsionit në Shqipëri. Në kuadër të kësaj nisme, KShH hap thirrjen për projekt-propozime për mbështetjen e nismave nga
THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME
UNË MARR PJESË! ZËRI IM, VOTA IME VLEN!   Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në partneritet me Institutin e Studimeve Politike (ISP) dhe Civil Rights Defenders (CRD), nëpërmjet nismës “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen.” financuar nga Bashkimi Europian, synon të fuqizojë qytetarët dhe shoqërinë civile që të angazhohet, të promovojë, të advokojë
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit