PROJEKTET

Thyerja e mitit të mosndëshkimit të korrupsionit duke forcuar besimin e qytetarëve tek institucionet e drejtësisë

Donator: Ambasada Amerikane në Shqipëri Kohëzgjatja: Qershor 2022-Qershor 2023 Qëllimi…

Lënia e së kaluarës pas: Rritja e qëndrueshmërisë ndaj ekstremizmit të dhunshëm përmes mbështetjes dhe edukimit

Objektivi i përgjithshëm: Objektivi i përgjithshëm i projektit është të…

Siguria për Qeniet Njerëzore dhe Kufijtë – Luftimi i Kontrabandimit të Migrantëve në Ballkanin Perëndimor

Mbështetur nga Komisioni Europian Zhvilluar në bashkëpunim me Grupin 484,…

Kundër gjuhës së urrejtjes në Ballkanin Perëndimor

Mbështetur financiarisht nga: Civil Rights Defenders. Iniciativë e zbatuar nën…

Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen

Mbështetur nga Komisioni Europian Kohëzgjatja e projektit: Mars 2020 –…

Konsolidimi i Qëndrueshmërisë Komunitare ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm duke fuqizuar Rininë

Mbështetur nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për…

Drejt një dialogu më të madh ndërkulturor, ndërbesimtar dhe ndërfetar në Ballkanin Perëndimor

“Nënprojekt i projektit “Forcimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile në…

Drejt një integriteti më të mirë të kandidatëve, Zgjedhje Parlamentare të lira dhe të ndershme në 5 Bashki të Shqipërisë

Mbështetur  nga  Republika  Federale  Gjermane Kohëzgjatja e projektit: Mars 2021-Qershor…

Aktivitete edukative të bazuara në vlera për të parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm tek të rinjtë në Shqipëri

DONATORI: Hedayah, me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian. Periudha e…

Mbështetje për kthimin dhe riintegrimin e qëndrueshëm në Shqipëri dhe Serbi

Mbështetur financiarisht nga GIZ, kjo nismë po zbatohet nga Komiteti…

Fuqizimi i pushtetit vendor për të zbatuar ligjin për sinjalizuesit

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për…

MBËSHTETJE PËR MEDIAN E PAVARUR NË SHQIPËRI

Qëllimi dhe objektivat e projektit: Ky projekt synon të kontribojë…

Të ndihmojmë për njohjen dhe zbatimin efektiv të legjislacionit për ndihmën juridike të garantuar nga shteti në Shqipëri

Mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Kohëzgjatja…

Garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, përmes monitorimit të zgjedhjeve vendore në Shqipëri – Qershor 2019

MBËSHTETUR FINANCIARISHT NGA REPUBLIKA FEDERALE GJERMANE Periudha e zbatimit: Prill…

“Mbështetje për median e pavaur në Shqipëri”, financuar nga Ambasada e Britanisë së Madhe

Nëntor 2018 – Shkurt 2019 Qëllimi dhe Objektivat e Projektit:…

Për më shumë fuqëzim të mbrojtësve të të drejtave të njeriut në Shqipëri

Korrik 2015- Janar 2016 Objektivat e projektit kanë qenë: Parandalimi, reduktimi…

Të veprojmë në nivel rajonal për një respektim më të mirë të personave me problem të shëndetit mendor

Mars 2015- Mars 2016 Objektivat e projektit kanë qenë: Rritja pjesëmarrjes…

Së bashku kundër torturës në polici dhe në burgje në Shqipëri

Janar 2014- Mars 2016 Objektivat e projektit: Parandalimi dhe reduktimi…

Për një respektim më të mirë të Personave të Privuar nga Liria në Institucionet e Mbyllura

Mars 2013-Mars 2014 Objektivat e projektit kanë qenë: Forcimi i…

Për më shumë fuqizim të mbrojtësve të të drejtave të njeriut në Shqipëri

Janar 2014- Dhjetor 2014 Objektivat e projektit kanë qenë: Parandalimi, reduktimi…

Së bashku për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të qytetarëve të diskriminuar

Prill 2014 – Qershor 2014. Objektivat e projektit kanë qenë: Rritja…

Për të rritur transparencën, gjithëpërfshirjen dhe përgjegjshmërinë në procesin e vettingut – 2, financuar nga OSFA

Qëllimi i këtij projekti është të rrisë transparencën, gjithëpërfshirjen dhe…

Të litigojmë në mënyrë strategjike për mbrojtje efektive të të drejtave në fushën e shëndetit, financuar nga OSFA

Qershor 2017 – Qershor 2018 Qëllimi dhe Objektivat e Projektit: Qëllimi i…

Mbështetje institucionale, financuar nga OSI Budapest

Qershor 2016 – Maj 2018 Qëllimi dhe Objektivat e Projektit: Projekti…

Për një zbatim më të mirë të legjislacionit të Sinjalizuesve në Shqipëri

Nëntor 2018 – Dhjetor Objektivat dhe Qëllimi: Qëllimi i këtij projekti…

Rritja e Ndërgjegjësimit të rinisë kundër radikalizimit në Ballkanin Perëndimor

Një projekt Rajonal i financuar nga SlovakAid dhe bashkëfinancuar nga Ambasada…

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit