STAFI

Erida Skëndaj

Drejtoreshe Ekzekutive

Emërohet në pozicionin e “Drejtores Ekzekutive” nga Asambleja e Komitetit Shqiptar të Helsinkit në Shkurt të vitit 2016. Është diplomuar në vitin 2006 me titullin “Jurist” dhe në vitin 2011 me titullin “Master Shkencor në Shkenca Penale” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Pas kryerjes të studimeve të larta, angazhimi në fushën e të drejtave të njeriut filloi me praktikë profesionale një vjeçare në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në Zyrën e Përfaqësuesit ligjor të Shqipërisë pranë organizmave ndërkombëtarë (GJEDNJ, CPT, ECRI, etj). Në vitin 2008 është licencuar si Avokate dhe po në këtë vit është bërë pjesë e stafit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, si juriste dhe avokate për ofrimin e shërbimeve ligjore dhe rritjen e aksesit të shtetasve në organet gjyqësore, mbrojtjen nga diskriminimi të grupeve vulnerabël, monitorimin e organeve të sistemit të drejtësisë penale dhe zgjedhjeve, etj. Në vitin 2014 është emëruar “Këshilltare Juriste”, pjesë e shërbimit civil të Kuvendit të Shqipërisë, duke u angazhuar në asistimin e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut për shqyrtimin e projekt-ligjeve, për çështjet e përputhshmërisë së tyre me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare si dhe aspektet e teknikës legjislative. Autore dhe bashkautore në përgatitjen e një sërë publikimesh, studimesh kërkimore, raportesh dhe shkrimesh në revista juridike në fushën e të drejtave të njeriut, drejtësisë dhe organeve të gjyqësorit, korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë së tij, lidhur me imunitetin dhe referendumet, etj.

Niazi Jaho

Këshilltar Ligjor

Ai mbaroi shkollën e tij të mesme në Gjirokastër dhe e shkollën e lartë në Tiranë. Në prill të vitit 1942 ai u arrestua në Tiranë për veprimtarinë antifashiste. Mori pjesë në Luftën Nacionale dhe është një veteran lufte. Diplomuar per Juridik në Bashkimin Sovjetik. Pas mbarimit te studimeve te tij në Universitetin e Leningradit ai u kthye në Shqipëri dhe fillimisht ka punuar në organet gjyqësore, por më pas ai u sulmua nga regjimi komunist dhe u shkarkua dhe u internua. Në vitin 1990 ai u kthye në Tiranë dhe në vitin 1991 ka publikuar disa ese për çështje të ndryshme të tilla si probleme kushtetuese, çështjet e burimeve njerëzore dhe të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me zbatimin e duhur dhe aplikimin e koncepteve të legjislacionit në gazetat përditshme të kohës.

Vjosana Neziri

Menaxhere Finance

Është bërë pjësë e stafit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit si “Asistente Finance” në shtator të vitit 2018.
Ka ndjekur nivelin e studimeve bachelor në degen Financë Kontabilitet pranë Universitetit të Tiranës gjatë viteve 2013-2016. Nga viti 2016 deri në shtator të vitit 2018 ka vijuar studimet në Fakultetin e Ekonimisë pranë Universitetit të Tiranës në nivelim master në degën Kontabilitet Auditim. Gjithashtu gjatë viteve të studimit ka punuar në një shoqëri tregtare për një kohë të shkurtër si edhe ka marrë pjesë në trajnime profesioale në fushën e kontabilitetit dhe financave. Prej Janarit 2016 është e angazhuar pranë Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane në Shqipëri, strukture në të cilën ka kontribuar në kordinim projektesh, kordinim te “Civic Engagement Departament” dhe për një periudhë kohe ka mbajtur funksionin e Zv. Presidentes.

Servete Ҫeka

Paraligjore/Asistente Projekti

Është diplomuar nga Univeristeti i Tiranës në degën Drejtësi me rezultate të shkëlqyera si studente e ekselencës. Aktualisht po ndjek studimet pranë të njejtit Universitet në Master të Shkencave në të Drejtë Civile. Ka qenë pjesë aktive e shoqërisë civile prej disa vitesh tashmë dhe ka një fokus të veҫantë në të drejtat e njeriut. Ka qenë pjesë e internshipeve me organizata të ndryshme, ku përfshihet NDI Albania dhe Vish Këpucët e Mia si dhe gjatë vitit të dytë të studimeve në Drejtësi u përzgjodh nga Ambasada Amerikane për të zhvilluar një program shkëmbimi në North Central College gjatë vitit akademik 2018-2019, ku u njoh më shumë me sistemin common law si dhe pati mundësinë të kontribuojë ne aktivitete në shërbim të komunitetit. Ka marrë pjesë në konkurse dhe konferenca të ndryshme me Fakultetin e Drejtësisë si dhe është angazhuar si pjesë e Bordit të ELSA Albania për vitin akademik 2020-2021. Ka nisur angazhimin e saj pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit që nga muaji Mars 2021.

Ardita Kolmarku

Juriste/Menaxhere Projektesh

Ka studiuar Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, si dhe është diplomuar si “Student i shkëlqyer” në Master i Shkencave në e Drejtë Penale. Gjatë periudhës së studimeve universitare është angazhuar në trajnime, konferenca dhe ka kontribuar si bashkëautore në ese akademike. Para fillimit të marrëdhënies së punës me kohë të plotë, ka ndjekur programin e internshipit pranë KShH prej Shtator 2017 – Dhjetor 2017. Prej muajit Janar 2018 është bërë pjesë e stafit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, në funksionin e paralegal pranë Klinikës Ligjore të KShH, si dhe ndjek projekte me fokuse të ndryshme lidhur me të drejtat e shtetasve të dënuar/të paraburgosur, shtetasve me çrregullime të shëndetit mendor, ngritja dhe monitorimi i funksionimit të organeve të reja të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, ofrimin e asistencës ndaj qytetarëve për t’ju drejtuar organeve të vettingut, sensibilizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike ndaj qytetarëve etj. Aktualisht po ofron kontributin e saj modest si Asistent Avokate pranë KShH.

Daniel Prroni

Koordinator Projekti

Danieli ka studiuar Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, si dhe ka ndjekur studimet e nivelit Master pranë Katholieke Universiteit Leuven dhe Universität Zürich për të Drejtë Europiane dhe Ndërkombëtare. Në përfundim të periudhës së studimeve universitare, është përfshirë në programe të Prezencës së OSBE në Shqipëri mbi barazinë gjinore dhe ka kryer një program Fellowship pranë Center for Policy Innovation mbi inovacionin në sektorin publik, behavioural design dhe politikëbërjen e bazuar në evidencë. Danieli është bërë pjesë e stafit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit që prej Tetor 2020, ku ndjek projekte lidhur me të drejtat e njeriut, proceset demokratike dhe ekstremizmin e dhunshëm.

Ilda Çukaj (Dushi)

Juriste/Koordinatore Projektesh

Znj. Çukaj është diplomuar me titullin LL.M. në Universitetin e Vjenës, Austri, në fushën International and European Business Law me rezultate të shkëlqyera. Ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master Shkencor Publik në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në 2015, duke u diplomuar me titullin Jurist dhe përfunduar studimet me Medalje Ari si studente ekselente. Gjatë përiudhës së studimeve universitare, është angazhuar në disa aktivitete me profil ligjor, duke marrë pjesë në “Arbitrazhin Tregtar Ndërkombëtar”, Beograd, Serbi, projekt i Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Beogradit, në bashkëpunim me GIZ, si edhe ka kryer një praktikë 1 vjeçare si Ndihmëse Ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Është angazhuar si Pedagoge e Jashtme pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, dhe ka punuar gjithashtu si Asistente Notere. Angazhimi i saj në shoqërinë civile ka qenë i vazhdueshëm, me përfshirjen e saj në disa projekte të disa OJF-ve dhe USAID, me fokus kryesor të drejtat e njeriut. Prej Tetorit 2020, angazhimi i saj në Komitetin Shqiptar të Helsinkit është në rolin e juristes, koordinatores së projekteve, si edhe është duke dhënë kontributin e saj si Avokate.

Erdion Maçolli

Avokat në Klinikën Ligjore

Z.Maçolli është diplomuar në vitin 2016, me rezultate të larta në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Pasi ka përfunduar Shkollën Kombëtare të Avokatisë është pajisur me liçencën e ushtrimit të profesionit të Avokatit. Krahas ushtrimit të këtij profesioni, është angazhuar si ekspert në disa projekte të zbatuara nga organizatat jofitimprurëse, me fokus sistemin e Drejtesisë dhe programet për të rinjtë. Aktualisht është Pedagog i jashtëm pranë Departamentit të së Drejtës Penale në Fakultetin e Drejtësisë, për lëndën "E Drejta Penale, pjesa e posaçme" dhe ka kontribut aktiv në fushën e kërkimit shkencor, me fokus të drejtën penale, ku është autor dhe bashkë-autor në disa botime. Pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit është angazhuar prej muajit Korrik si Avokat i Klinikës Ligjore Falas, për grupet e njerëzve në nevojë.

Anda Kruetani

Asistente Projekti

Ka studiuar Shkenca Poltike dhe Marrdhёnie Ndёrkombёtare ne Universitetin Epoka pёrgjatё viteve 2016-2019, ku ёshtё diplomuar me nderime tё larta si studente e ekselencёs. Gjithashtu, ka qёnё dhe valedictorian e fakultetit tё saj nё ceremoninё e diplomimit. Në periudhën Janar-Korrik 2020, ka zhvilluar praktikën profesionale pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ku më pas u punësua me kohë të pjesshme. Prej Tetor 2020 mban pozicionin e Asistentes së Projekteve, ku asiston në implementimin dhe koordinimin e projekteve të ndryshme. Paralelisht ndjek studimet Master pranё Universitetit Epoka.

eventet

< 2021 >
October
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
TOP