11.01.2018

Firmosja e kontratave të Nën Grantimit të projekteve Fituese, në kuadër të projektit "Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm", mbështetur financiarisht nga Komisioni Europian në Shqipëri.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit