17.01.2018 - Prezantim i kontributit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit në trajnimin me drejtorët e rinj të sistemit të burgjeve në Shqipëri

Prezantim i kontributit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit në trajnimin me drejtorët e rinj të sistemit të burgjeve në Shqipëri.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit