26.10.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) po zhvillon forum të hapur diskutimi me studentët e Universitetit “Eqrem Cabej” në Gjirokastër, me temë "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm".
Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të nismës "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit