27.10.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) zhvilloi forum të hapur diskutimi me nxënës të shkollës së mesme “Hoxha Tasim”, në Sarandë me temë "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm". Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të nismës "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit