26.10.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) zhvillon forum të hapur diskutimi me organizatat e shoqërisë civile në Gjirokastër, me temë "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm". Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të nismës "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit