06.07.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizoi nje tryeze pune, me teme: "Krijimi i sinergjive te perbashketa per te drejtat e refugjateve dhe azilkerkuesve ne Shqiperi' me pjesemarrjen e perfaqesuesve te organizatave te cilat merren me mbrojtjen dhe respektimin e te drejtave te refugjateve dhe azilkerkuesve ne vendin tone. Ky aktivitet organizohet ne kuader te projektit: "Kontribut per nje respektim me te mire te te drejtave te azilkerkuesve dhe refugjateve ne Shqiperi", mbeshtetur nga Ambasada e Mbreterise se Vendeve te Uleta, ne kuader te programit MATRA per Shtetin e se Drejtes. Date 06/07/2017, 07/07/2017.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit