25.01.2018

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizoi sesionin e Informimit "Mbi forcimin dhe ngritjen e kapacitetit të rrjetit të avokatëve të rinj". Fokus i këtij sesioni ishte aksesi/legjitimimi i organizatave joqeveritare në gjykatë. Ky sesion u mbështet financiarisht nga Ambasada Britanike në Tiranë.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit