09.10.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizon forum diskutimi me nxënësit e shkollës së mesme" Hydajet Lezha" në Lezhë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", financuar nga Bashkimi Evropian.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit