05.10.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizon forum diskutimi me organizatat e shoqërisë civile dhe përfaqësues të autoriteteve vendore në Shkodër, për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", financuar nga Bashkimi Evropian

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit