20.11.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizon "Tryezë diskutimi për prezantimin e disa gjetjeve dhe rekomandimeve për legjislacionin dhe praktikën Gjyqësore për caktimin e masave të sigurimit". Disa nga gjetjet e rezultuara janë: organi i akuzës kërkon një zbatim në nivele tepër të larta të masës së sigurimit "arrest me burg", përkatësisht 64 % të rasteve, 29 % e rasteve "detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore"....... Kjo tryezë organizohet me mbështetjen e Foundation to Promote Open Society.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit