13.11.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit po organizon forum të hapur diskutimi me studente të Universitetit "Marin Barleti", pranë Zeta Gallery. Ky forum ka për qëllim diskutimin mbi çështjet aktuale që ndesh komuniteti LGBTI në Shqipëri

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit