13.12.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit realizon sesionin e rradhës të rrjetit të avokatëve të rinj. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Së bashku me avokatët e rinj të përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftimin e rasteve të mashtrimit dhe korrupsionit", mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike në Tiranë.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit