07.04.2016

KShH ka marrë pjesë në hartimin e raportit HIJE Fusha e Kujdesit Shëndetësor , datë 07/04/2016

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit