23.08.2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit në bashkëpunim me Komitetin Norvegjez të Helsinkit, Komitetin Serb të Helsinkit, Komitetin Holandez të Helsinkit dhe Together for Life organizuan një sesionin dëgjimor për thirrjen për projekt propozime në kuadër të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” financuar nga Bashkimi Evropian.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit