21.03.2017

KShH organizon forum të hapur diskutimi me organizata të shoqërisë civile, lidhur me zhvillimet aktuale të reformës në drejtësi parë nga këndvështrimi i shoqërisë civile. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Promovimi i aktivizimit dhe pjesëmarrjes së publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të Drejtësisë", mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë në kuadër të programit MATRA për Shtetin e së Drejtës. Datë 21 Mars 2017

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit