Më shumë përgjegjësi në përmbushje të detyrimeve ligjore dhe angazhimeve të ndërmarra


Zgjedhësit me aftësi të kufizuara ndër vite vazhdojnë të përballen me barierra të cilat i pengojnë ata të ushtrojnë një të drejtë themelore, siç është ajo e votës. Edhe pse nuk ka një shifër zyrtare për zgjedhësit me aftësi të kufizuara në Shqipëri, janë afërsisht 134 mijë persona në moshë votimi, që do të thotë rreth 6.05% e popullsisë, sipas Rregjistrimit të Popullësisë dhe Banesave, realizuar nga INSTAT, 2011.

Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme (KZLN)i, duke vlerësuar dhe njëkohësisht duke rikujtuar angazhimet e ndërmarra, fton Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, institucionet e pushtetit qendror dhe lokal, që të konkretizojnë këto angazhime, në masa dhe veprime konkrete.

Këto institucione duhet të transmetojnë qartë mesazhin, që votat e personave me aftësi të kufizuara, janë njësoj të rëndësishme dhe që ata, si të gjithë votuesit e tjerë, gëzojnë efektivisht të drejtën për të zgjedhur ato platforma politike dhe kandidatë, që përfaqësojnë më së miri të drejtat dhe interesat e këtij komuniteti.

KRitheksojmë që, në përmbushje të detyrimeve ligjore të Ligjit “ Kodi Zgjedhor” Nr.74, date 23.12.2011, Neni 108 dhe Udhëzimit të KQZ, Nr.01, datë 12.12.2012, Neni 6, si dhe angazhimeve të ndërmarra, duhet domosdoshmërisht të kryhet planifikimi dhe alokimi i burimeve financiare me qëllim: Përshtatjen e qendrave të votimit, prodhimin e mjeteve për të verbërit si edhe prodhimin e dhomave të fshehta të përshtatura; masa për informim dhe ndërgjegjësim, që të identifikohen në lista zgjedhësit me aftësi të kufizuara, sipas llojit të
aftësisë së kufizuar në mënyrë që të parashikohet për ta transport ditën e votimit, përgatitje të stafeve që merren më administrimin zgjedhor me qëllim mirëpritjen e personave me aftësi të kufizuara gjatë gjitha proceseve parazgjedhore deri në ditën e votimit.

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara është angazhuar me përpjekje të vazhdueshme në proceset zgjedhore në Shqipëri, pas vitit 2000, për të mundësuar pjesëmarrje në votime të barabarta, të drejtpërdrejta e të fshehta të zgjedhësve me aftësi të kufizuara. Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara angazhohet për përpjekje të mëtejshme, edhe duke ofruar për KQZ dhe institucionet përgjegjëse rezultatet dhe rekomandimet e studimit “ E drejta zgjedhore për zgjedhësit me aftësi të kufizuara” që përgatiti dhe vuri në dispozicion të aktorëve përgjegjës në Janar 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit