Njoftim: 20.07.2016


Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) nëpërmjet aktiviteteve të tij vazhdon të monitorojë disa seanca në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë për çështje që kanë si objekt “Lëshimin e urdhërave të mbrojtjes”.

Për këtë qëllim, sot në dt. 20.07.2016, ora 10.00, vëzhguesja e KShH shkoi në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë për të ndjekur zhvillimin e seancës gjyqësore që do të gjykohej nga Gjyqtari Kastriot Gramshi, me objekt, lëshimin e urdhërit të mbrojtjes në favor të B.B kundër A.B. Gjyqtari i çështjes i kërkoi vëzhgueses së KShH, znj. Borana Nazifi, dokumentin që ishte dërguar nga KShH. Kur ajo iu përgjigj se nuk kishte këtë dokument, ai nuk e lejoi që ajo të ishte e pranishme në sallë.

Për KShH ky është jo vetëm një rast i paprecedent dhe i pamotivuar, por është në kundërshtim flagrant me nenin 42, pika 2, të Kushtetutës sonë, nenin 6, pika 1, të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut si dhe me nenin 26, paragrafi i parë, i Kodit të Procedurës Civile. Në të tre këto dispozita përmendet karakteri publik i seancave gjyqësore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit