Njoftim – Fillon nisma për monitorimin e seancave gjyqësore të hapura dhe transparente në gjykata


Komiteti Shqiptar i Helsinkit do të nisë së shpejti zbatimin e nismës “Të punojmë së bashku për seanca gjyqësore të hapura dhe transparente në gjykatat e të gjitha niveleve në Shqipëri”, mbështetur nga projekti i USAID-it Drejtësi për të gjithë.

Nëpërmjet kësaj nisme Komiteti Shqiptar i Helsinkit do të vlerësojë përdorimin e sallave të gjyqit dhe sistemit të regjistrimit dixhital audio në gjykatat e të gjitha niveleve në Shqipëri. Vëzhguesit e KShH-së do të monitorojnë seancat gjyqësore si dhe do të zhvillojnë intervista me përdoruesit e gjykatës ( palët në proces, avokatë, prokurorë etj). Gjithashtu KShH do të zhvillojë intervista me kryetarët e gjykatave, kancelarët, sekretarët gjyqësorë dhe personelin IT të gjykatave.

Në kuadër të realizimit të këtij projekti, Komiteti Shqiptar i Helsinkit i bën thirrje të gjithë të interesuarve që dëshirojnë të punojnë vullnetarisht dhe të jenë pjesë e procesit monitorues të gjykatave si vëzhgues, të shprehin interesin e tyre duke dërguar një CV dhe një Letër Motivimi në postën tonë elektronike office@ahc.org.al. Kjo thirrje për aplikim do të jetë e hapur deri në datën 9 Dhjetor 2016.

Kriteret mbi bazën e të cilave do të bëhet përzgjedhja e të gjithë personave të interesuar që dëshirojnë të jenë pjesë e ekipit me vullnetar të monitorimit të gjykatave si vëzhgues, janë si vijon:

Gjithashtu, për përzgjedhjen e vëzhguesve që do të monitorojnë gjykatat e të gjitha niveleve, KShH do të bashkëpunojë duke lidhur së shpejti memorandume bashkëpunimi me Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër, Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë, Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës, Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan dhe Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit