Forume me të rinjtë “Angazhimi i të rinjve në integrimin në Bashkimin Evropian”, financuar nga Ambasada Hollandeze në Shqipëri

Maj-Dhjetor 2018

Forumet “Angazhimi i të rinjve për integrimin në BE” do të kontribuojnë jo vetëm për një kuptim më të mirë të institucioneve të BE-së, kriteret e pranimit në BE, por do t’u mundësojnë studentëve që të marrin informacion të saktë mbi procesin e integrimit në BE, duke diskutuar mbi pikëpamjet e tyre dhe duke kërkuar mendimin e ekspertëve në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, lirinë e mediave dhe procesin e negociatave. Forumet do të synojnë të rrisin ndërgjegjësimin për angazhimin e të rinjve në procesin e integrimit në BE dhe negociatat. Forumet synojnë të nxisin qytetarinë aktive tek të rinjtë dhe pjesëmarrjen e tyre aktive në procesin e integrimit. Ata do të nxisnin përfshirjen aktive të studentëve në konsultimet e ardhshme që do të organizohen gjatë procesit të negociatave. Forumet po organizohen me studentë të universiteteve në qytetet e Durrësit, Vlorës, Korçës, Gjirokastrës.

  • CATEGORY
  • TAGS