Të rinjtë luftojnë korrupsionin në arsimin e lartë në Shqipëri, financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri

Janar 2018 – Janar 2019

Qëllimi dhe Objektivat e Projektit: Rritja e kapaciteteve të studentëve të universiteteve si një ndër aktorët kyç për gjenerimin e ideve potenciale për të luftuar fenomenin e korrupsionit në arsimin e lartë në Shqipëri

Në aktivitetet e këtij projekti ka patur një pjesëmarrje të kënaqshme nga studentët e universiteteve në aktivitetet e para. Gjithashtu vlen për tu përmendur edhe aktivizimi i tyre rreth një teme delikate si kjo.

  • CATEGORY
  • TAGS