14.06.2018

Komiteti Shqiptar i Helsinkit më datë 14 qershor 2018 organizoi Konferencë Përmbyllëse: “Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të nxjerra nga monitorimi i procesit të vetting-ut”. Kjo konferencë u organizua në kuadër të zbatimit të projektit “Për të rritur transparencën, gjithëpërfshirjen dhe përgjegjshmërinë në procesin e vettingut, mbështetur financiarisht nga Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit