05.02.2018

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizoi sesionin e Informimit "Mbi forcimin dhe ngritjen e kapacitetit të rrjetit të avokatëve të rinj". Fokus i këtij sesioni ishte “Vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballet media investigative në identifikimin e rasteve të shpërdorimit të pozitave të zyrtare, shpërdorimit të fondeve publike/burimeve publike. Ky sesion u mbështet financiarisht nga Ambasada Britanike në Tiranë.

 

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit