29.05.2018

Komiteti Shqiptar I Helsinkit organizoi me date 29 maj 2018 trajnimin e dytë Follow Up me punonjesit e burgut në IEVP Vlorë, ku eksperti Jacques Burger nga Netherlands Helsinki Committee po trajton aspekte të ndryshme të fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm, se pse është e rëndësishme të përballemi me këtë problem dhe çfarë qasjeje duhet të përdoret në burgje për ta luftuar këtë fenomen.

Ky aktivitet organizohet në kuadër të projektit 'Shoqëria Civile kundër ekstremizmit të dhunshëm' financuar nga European Union in Albania

 

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit