28.09.2017

U realizua trajnimi i ekspertëve lokal për monitorimin e procesit të Vettingut në Shqipëri në kuadër të projektit “Për të rritur transparencën, gjithëpërfshirjen dhe përgjegjshmërinë në procesin e vettingut” mbështetur financiarisht nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit