15.11.2017

Zhvillohet trajnimi i rrjetit të avokatëve të rinj të KSHH-së në kuadër të projektit "Së bashku me avokatët e rinj të përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftimin e rasteve të mashtrimit dhe korrupsionit", mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike Tiranë.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit