LEDIA GJUZI

Administratore zyre

Diplomuar në fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Master Shkencor në Mësuesi.

Me një eksperiencë tre vjeçare në fushën e telemarketingut, si operatore në shërbim të klientit.

Gjithashtu, ka pasur një eksperiencë pune dy vjeçare si asistente pranë studios së Core Pilates Tirana.

Ajo është angazhuar pranë organizatës AIESEC duke mbajtur pozicionin si Team leader në Departamentin e Marketingut.  Anëtare gjate një viti në Unionin e Këshillave Studentorë, si dhe pjesë e internshipeve të ndryshme profesionale.

Aktualisht që nga muaji  Korrik 2023, mban pozicionin e administratores së zyrës, pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit.

Lidhu me LinkedIn!

Lidhu me Skype!

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit