Anda Kruetani

Koordinatore Projektesh

Ka studiuar Shkenca Politike dhe Marrëdhёnie Ndёrkombёtare në Universitetin Epoka pёrgjatё viteve 2016-2019, ku ёshtё diplomuar me nderime tё larta si studente e ekselencёs. Gjithashtu, ka qёnё dhe valedictorian e fakultetit tё saj nё ceremoninё e diplomimit. Në vijim, gjatë viteve 2020-2022 kreu studimet në Master Shkencor të së njëjtës disiplinë, paralelisht me angazhimin e saj si Asistente Projektesh pranë KShH.

Nga Janari i vitit 2023 mban pozicionin e Koordinatores së Projekteve të fushave të demokratizimit, zgjedhjeve, sigurisë rajonale dhe përafrimit të politikave e legjislacionit me Bashkimin Europian. Paralelisht, bën pjesë në ekipin e fundraising (shkrimit të projekt-propozimeve) për organizatën.

Lidhu me LinkedIn!

Lidhu me Skype!

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit