ANGJELINA PULLUQI

Menaxhere Zyre

Është emëruar në pozicionin e “Asistente Zyre” pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit në Dhjetor të vitit 2017.

Ka përfunduar studimet në vitin 1985 në Fakultetin e Gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës, gjuhë Frënge.

Nga viti 1985-1992 ka punuar si arsimtare  dhe që prej vitit 1992 ka punuar si Drejtoreshë pranë Kryqit të Kuq Shpiptar, dega Tiranë.

Gjatë angazhimit me shoqërinë civile, për shkak të përvojës dhe profesionalizmit në këtë sektorë, ka dhënë kontribut të frytshëm edhe në koordinimin e disa  projekteve pranë KSHH.

Connect with LInkedIn!

Follow on Twitter!

Follow on Facebook!

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit