18.01.2018

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizon forumin 'Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm' me përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve vendore dhe komuniteteve fetare në Korçë, në kuadër të projektit 'Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm' mbështetur financiarisht nga Komisioni Europian.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit