Njoftim publik: 17.10.2016


Sot më datë 17.10.2016, Komiteti Shqiptar i Helsinkit realizoi një takim me Drejtorin e ri të Përgjithshëm të Burgjeve, Z.Miklovan Kopani. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve mbështeti dhe vlerësoi pozitivisht veprimtarinë monitoruese dhe lobuese të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) në adresimin e shkeljeve të të drejtave të personave të privuar nga liria. Gjetjet dhe rekomandimet e konkluaduar nga KShH u cilësuan si një burim informacioni i besueshëm duke kontribuar në punën e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve (DPB) për marrjen e masave përkatëse dhe të nevojshme në varësi të situatave konkrete.

KShH dhe DPB u angazhuan të vijojnë me sukses zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit në kuadër të frymës pozitive për lobimin dhe advokimin e problematikave të sistemit penitenciar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit