Njoftim për shtyp: 11.04.2016


Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë,
Me anë të këtij njoftimi dëshirojmë të sjellim në vëmendjen tuaj emërimin e Drejtores së re Ekzekutive të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH). Pas dorëheqjes së znj. Vjollca Meçaj, Asambleja e Komitetit Shqiptar të Helsinkit mes kandidaturave alternative, zgjodhi si Drejtore Ekzekutive znj. Erida Skendaj, e cila e ushtron këtë detyrë prej datës 1 Prill 2016.

Nëpërmjet zgjedhjes së znj. Erida Skendaj në detyrën e Drejtores Ekzekutive, Asambleja e Komitetit Shqiptar të Helsinkit vlerësoi kontributin e saj të mëparshëm në veprimtarinë e KShH dhe përgatitjen profesionale, duke besuar në angazhimin e saj për përmbushjen e misionit të organizatës në promovimin, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut në vend. Asambleja e Komitetit Shqiptar të Helsinkit pasi vlerësoi kontributin e znj. Vjollca Meçaj në drejtimin ekzekutiv të organizatës për më shumë se 6 vite, vendosi ta zgjedhë atë Presidente të Bordit të KShH.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit