Njoftim për shtyp


Sipas njoftimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) të datës 7 Shtator 2016, në shkollën “Nazmi Rushiti” Peshkopi, shkollën 9 – vjeçare në Maqellarë, shkollën 9 – vjeçare në Qendër Tomin dhe në shkollën 9 – vjeçare në Sohodoll, nuk u paraqitën për trajnim asnjë anëtar i KQV-ve.
KQZ-ja për këtë shkak ka qenë e detyruar t’u bëjë thirrje subjekteve zgjedhore përkatëse, propozues për anëtarë të KQV-ve që të kujdesen për paraqitjen e tyre në trajnim.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) duke mbështetur njoftimin e mësipërm të KQZ-së, e shikon të nevojshme të theksojë se edhe në zgjedhjet që janë zhvilluar më parë në vendin tonë, kanë ndodhur vonesa të tilla që anëtarë të KQV-ve ose janë trajnuar me vonesa të theksuara dhe me nxitim ose pjesërisht nuk i janë nënshtruar fare programeve të trajnimit. KShH shpreh shqetësimin e vet sepse në rast se nuk ndërhyhet me urgjencë, ndikimi negativ në mos-zbatimin rigoroz të ligjit mund të reflektohet gjatë proçesit të votimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit