Kontribuojmë që zëri i njerëzve në nevojë
dhe grupeve të interesit të dëgjohet

-- NDIHME LIGJORE FALAS? --
KERKOJENI TANI

PLANI STRATEGJIK I KSHH

2016 - 2018

PREV
NEXT

MISIONI YNE: Misioni i KSHH është të kontribuojë për respektimin e të drejtave të njeriut, forcimin e shtetit të së drejtës, si dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, në përputhje me Kushtetutën dhe me aktet ndërkombëtare të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë

Mirëqeverisja

Për një respektim dhe mbrojtje më të mirë të të drejtave dhe lirive të shtetasve ...

Gjyqësori

Respektimi i të drejtës për një proces të rregullt dhe të gjitha aspekteve të lidhura me garantimin efektiv ...

Grupet Vulnerabël

Në sajë të veprimtarive me natyrë ndërgjegjësuese, reaguese, monitoruese ...

Klinika Ligjore

Prej më shumë se 10 vitesh, Klinika Ligjore ka shërbyer për përmirësimin e respektimit ...

Zgjedhje të lira e të ndershme

Prej vitit 1996, Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka monitoruar shumicën e zgjedhjeve parlamentare ...

Edukim Ligjor

Edukimi ligjor i shtetasve synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe kuptimit të drejtë të të drejtave dhe lirive të njeriut.

KSHH

VIDEO - EVENTET

Erida Skendaj ne JAT TV per ceshtjet qe po ndjek Komiteti I Helsinkit per te drejtat e shtetasve
KSHH

LAJMET E FUNDIT

 • NJOFTIM PËR SHTYP

  Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) vijon të monitorojë disa prej aspekteve të ...

  November 19, 2020
 • 503 Service Unavailable

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.