Së bashku kundër torturës në polici dhe në burgje në Shqipëri

Janar 2014- Mars 2016 Objektivat e projektit: Parandalimi dhe reduktimi…

Për një respektim më të mirë të Personave të Privuar nga Liria në Institucionet e Mbyllura

Mars 2013-Mars 2014 Objektivat e projektit kanë qenë: Forcimi i…

Për më shumë fuqizim të mbrojtësve të të drejtave të njeriut në Shqipëri

Janar 2014- Dhjetor 2014 Objektivat e projektit kanë qenë: Parandalimi, reduktimi…

Së bashku për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të qytetarëve të diskriminuar

Prill 2014 – Qershor 2014. Objektivat e projektit kanë qenë: Rritja…

Për të rritur transparencën, gjithëpërfshirjen dhe përgjegjshmërinë në procesin e vettingut – 2, financuar nga OSFA

Qëllimi i këtij projekti është të rrisë transparencën, gjithëpërfshirjen dhe…

Të litigojmë në mënyrë strategjike për mbrojtje efektive të të drejtave në fushën e shëndetit, financuar nga OSFA

Qershor 2017 – Qershor 2018 Qëllimi dhe Objektivat e Projektit: Qëllimi i…

Mbështetje institucionale, financuar nga OSI Budapest

Qershor 2016 – Maj 2018 Qëllimi dhe Objektivat e Projektit: Projekti…