VITI 2016

5 foto

Business Case IEVP Vlorë

2 foto

KShH ka marrë pjesë në hartimin e raportit HIJE Fusha e Kujdesit Shëndetësor , datë 07/04/2016

7 foto

Tryeza në Elbasan

3 foto

Trajnimi Kosovë 9-11 Maj 2016

VITI 2015

111 foto

25 Vjetori i KShH-së

11 foto

Dita e hapur, forumi dhe emisioni në TV Lokale në Vlorë, datë 09/12/2015

16 foto

Trajnim për rritjen e kapaciteteve lobuese dhe advokuese të punonjësve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, datë 11/12/2015

9 foto

Trajnim i personelit të IEVP Vlorë për torturën 2-3 Dhjetor 2015

82 foto

Tryeza për një kujdes dhe mjete ligjore më efikase lidhur me respektimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, datë 07/12/2015

26 foto

Tryeza Tortura, trajtimi çnjerëzor e degradues dhe trajtimi i kësaj vepre penale nga organet e drejtësisë në vend, datë 07/12/2015

TOP